Kontakt

Sídlo združenia:
    Janka Matušku č.27 941 11 Palárikovo

Kontakt na zakladateľov združenia:
    manželia Rezdovičoví    0905 607 838
    manželia Jankechoví     0904 874 418
    Mgr. Tatiana Hindická, Mgr. Eva Dubcová - ZŠ K.Strmeňa s MŠ     Palárikovo

Číslo účtu:
    2621109016/1100