2 percentá

    Občianske združenie, sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2% dane z príjmu. Pomôžete tým búrať bariéry, ktoré zdravotne postihnutým deťom v Palárikove sťažujú život v škole i mimo nej. Svoje finančné príspevky môžete zasielať aj na číslo účtu občianskeho združenia 2621109016/1100