Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

,,Každý má právo na svoju hviezdu, na svoj sen a na výstup nahor.“ (M. Válek)

Naše deti Palárikova

Predstavíme Vám naše deti a naše plány, ktorými chceme zlepšovať kvalitu ich života.

Občianske združenie ,,Naše deti Palárikova“ bolo založené rodičmi detí, ktoré sú postihnuté rôznymi formami zdravotného postihnutia. Členmi združenia sú rodičia, blízki príbuzní, priatelia a ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa vedia vcítiť do ťažkého životného postavenia postihnutých detí a ich rodičov. Cieľom Združenia je zlepšovať kvalitu života postihnutých detí, zlepšovať podmienky na ich vzdelávanie, život v škole i mimo nej.

Naše posledné akcie